गर्मी उपचार इस्पात

  • Heat Treatment

    तातो उपचार

    तातो उपचार को श्रिching र उच्च तापमान टेम्परिंग को डबल गर्मी उपचार विधि बुझाउँछ। यसको उद्देश्य workpiece राम्रो व्यापक मेकानिकल गुणहरू छ बनाउनु हो। उच्च तापमान टेम्परिंगले ering००--650० डिग्री टेम्परिंगलाई जनाउँदछ।
  • Heat-treated Steelpipe

    गर्मी उपचार स्टील पाइप

    तातो उपचार को श्रिching र उच्च तापमान टेम्परिंग को डबल गर्मी उपचार विधि बुझाउँछ। यसको उद्देश्य workpiece राम्रो व्यापक मेकानिकल गुणहरू छ बनाउनु हो।